Sản phẩm của công ty TNHH Đức Hải

 

DĂM GỖ BẠCH ĐÀN: EUCALYPTUS WOODCHIPS

DĂM GỖ KEO: ACACIA WOODCHIPS