Công ty TNHH Đức Hải

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Phú Tài, Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 3 541 294

Fax: 056 3 541 444

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Tài, Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 3 541 294    Fax: 056 3 541 444

Email: duchaico.ltd@gmail.com; duchai_woodchips@yahoo.com 

duchailtd@vnn.vn