Hoạt động đầu tư công ty TNHH Đức Hải

Vào năm 2010 công ty đã tiến hành thực hiện một dự án tương tự, hoàn thiện một nhà máy chế biến dăm gỗ hoạt động và hoạch toán độc lập hoàn toàn với tên gọi Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải, công suất chế biến 60.000 BDMT/tháng

Thông tin liên hệ: Lô D2.4 , KCN Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056 3 838 556    Fax: 056 3 838 557

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dự án Rừng của công ty:  Từ năm 2008, công ty đã đầu tư trồng mới một khu rừng với tổng diện tích 189,14 ha tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đaklăk.